Logo
Ponad 20 000 użytkowników


Reklama
Reklama

Polityka PrywatnościAdministratorem strony jest PDR Sp. z o.o., Sebastiana Klonowica 24/116, 30-654 Krakow

Je?li masz pytania dotyczace polityki prywatno?ci skontaktuj sie  kontakt@pdr.pl

Kluczowe informacje

 1. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom ?wiadczacym uslugi zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Korzystamy z narzedzi analitycznych Google Analytics, ktore zbieraja informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, ktore wy?wietlile?, czas, jaki spedzile? na stronie czy przej?cia pomiedzy poszczegolnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane sa pliki cookies firmy Google LLC dotyczace uslugi Google Analytics. W ramach ustawien plikow cookies mo?esz zadecydowac, czy wyra?asz zgode na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.
 3. Zapewniamy mo?liwo?c korzystania z funkcji spoleczno?ciowych, takich jak udostepnianie tre?ci w serwisach spoleczno?ciowych oraz subskrypcja profilu spoleczno?ciowego. Korzystanie z tych funkcji mo?e wiazac sie z wykorzystywaniem plikow cookies administratorow serwisow spoleczno?ciowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 4. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane sa pliki cookies firmy Google LLC dotyczace uslugi YouTube. Cookies ladowane sa dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies wlasne w celu prawidlowego dzialania strony.

Je?eli powy?sze informacje nie sa dla Ciebie wystarczajace, poni?ej znajdziesz dalej idace szczegoly.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisow o ochronie danych osobowych jest PDR Sp. z o.o., Sebastiana Klonowica 24/116, 30-654 Krakow

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane sa odrebnie w stosunku do kazdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczegolnych celow przetwarzania danych osobowych ponizej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci nastepujace potencjalne uprawnienia zwiazane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostepu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usuniecia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwolania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jezeli takowa zgode wyrazile?.

Zasady zwiazane z realizacja wskazanych uprawnien zostaly opisane szczegolowo w art. 16 21 RODO. Wskazane powyzej uprawnienia nie sa bezwzgledne i nie beda przyslugiwac Ci w stosunku do wszystkich czynno?ci przetwarzania Twoich danych osobowych. W ramach opisu poszczegolnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazemy  przyslugujace Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Jedno z uprawnien wskazanych powyzej przysluguje Ci zawsze jezeli uznasz, ze przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopu?cili?my sie naruszenia przepisow o ochronie danych osobowych, masz mozliwo?c wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mozesz rowniez zwrocic sie do nas z zadaniem udostepnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twoj temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, ze skontaktujesz sie ze mna pod adresem kontakt@pdr.pl

Dolozyli?my wszelkich staran, by interesujace Cie informacje zostaly wyczerpujaco przedstawione w niniejszej polityce prywatno?ci. Podany powyzej adres e-mail mozesz wykorzystac rowniez w razie jakichkolwiek pytan zwiazanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczenstwo. Gwarantujemy Ci poufno?c wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniamy podjecie wszelkich ?rodkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe sa gromadzone z nalezyta staranno?cia i odpowiednio chronione przed dostepem do nich przez osoby do tego nieupowaznione.

Odbiorcy danych. Twoje dane moga byc przetwarzane przez naszych podwykonawcow, czyli podmiotow, z ktorych uslug korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz ?wiadczeniu na Twoja rzecz uslug czy realizacji zamowien oraz wy?wietlania tre?ci reklamowych.

 1. OVH. w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. Google LLC w celu korzystania z uslug Google, w tym poczty e-mail funkcjonujacej w oparciu o serwery Google,
 3. Adrino Sp. z o.o.
 4. Sarigato Sp. z o.o.
 5. Dorota Rupinska Metropolitan Media
 6. Adform A/S
 7. Gemius Polska sp. z o.o.
 8. SMART ADSERVER
 9. iBillboard Poland
 10. Appnexus
 11. Netsprint
 12. Netscore
 13. Cloud Technologies
 14. Data Exchanger
 15. Facebook
 16. osoby, ktore przy ?wiadczeniu na nasza rzecz uslug zwiazanych ze wsparciem technicznym strony internetowej moga potencjalnie uzyskac dostep do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, ktorym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantuja stosowanie odpowiednich ?rodkow ochrony i bezpieczenstwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z uslug Google, Twoje dane moga byc przekazywane do Stanow Zjednoczonych Ameryki (USA) w zwiazku z ich przechowywaniem na amerykanskich serwerach. Nie obawiaj sie, Google przystapil do programu Privacy Shield i w ten sposob gwarantuja odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynno?ci przetwarzania

 

Newsletter. Jezeli chcesz zapisac sie do newslettera, musisz przekazac nam swoj adres e-mail oraz imie za po?rednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne, by zapisac sie do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane sa w celu przesylania Ci newslettera, a podstawa prawna ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrazona podczas zapisywania sie do newslettera.

Dane beda przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba ze wcze?niej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usuniecie Twoich danych z bazy.

W kazdej chwili mozesz sprostowac swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak rowniez zazadac ich usuniecia, rezygnujac z otrzymywania newslettera. Przysluguje Ci rowniez prawo do przenoszenia danych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt. Kontaktujac sie z nami za po?rednictwem poczty elektronicznej, w sposob naturalny przekazujesz mi swoj adres e-mail jako adres nadawcy wiadomo?ci. Ponadto, w tre?ci wiadomo?ci mozesz zawrzec rowniez inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne, by nawiazac kontakt.

Twoje dane sa w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Toba, a podstawa przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikajace z zainicjowania kontaktu. Podstawa prawna przetwarzania po zakonczeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszlo?ci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tre?c korespondencji moze podlegac archiwizacji i nie jeste?my w stanie jednoznacznie okre?lic, kiedy zostanie usunieta. Masz prawo do domagania sie przedstawienia historii korespondencji, jaka ze nami prowadzile? (jezeli podlegala archiwizacji), jak rowniez domagac sie jej usuniecia, chyba ze jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moj nadrzedny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie ?ledzace

Nasza strona , podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urzadzeniu koncowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), ktore moga byc odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies wlasne) lub system teleinformatyczny podmiotow trzecich (cookies podmiotow trzecich).

Niektore uzywane przez nas cookies sa usuwane po zakonczeniu sesji przegladarki internetowej, tzn. po jej zamknieciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies sa zachowywane na Twoim urzadzeniu koncowym i umozliwiaja nam rozpoznanie Twojej przegladarki przy kolejnym wej?ciu na strone (trwale cookies).

Wiecej szczegolow znajdziesz ponizej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wy?wietlana jest Ci informacja na temat stosowania plikow cookies. Dzieki specjalnemu narzedziu masz mozliwo?c zarzadzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze mozesz zmienic ustawienia cookies z poziomu swojej przegladarki albo w ogole usunac pliki cookies. Przegladarki zarzadzaja ustawieniami cookies na rozne sposoby. W menu pomocniczym przegladarki internetowej znajdziesz wyja?nienia dotyczace zmiany ustawien cookies.

Pamietaj, ze wylaczenie lub ograniczenie obslugi plikow cookies moze powodowac trudno?ci w korzystaniu z naszej strony, jak rowniez z wielu innych stron internetowych, ktore stosuja cookies.

Cookies wlasne. Cookies wlasne wykorzystuje w celu zapewnienia prawidlowego dzialania strony, w szczegolno?ci procesu zamowienia.

Cookies podmiotow trzecich. Nasza strona, podobnie jak wiekszo?c wspolczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiaze sie z wykorzystywaniem plikow cookies pochodzacych od podmiotow trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plikow cookies zostalo opisane ponizej.

Google Analytics. Korzystamy z narzedzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzialania w tym zakresie realizujemy, opierajac sie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegajacym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Google Analytics w sposob automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposob informacje sa najcze?ciej przekazywane do serwerow w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowana przez nas anonimizacje adresu IP, Twoj adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjatkowych przypadkach pelny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoja przegladarke w ramach Google Analytics co do zasady nie jest laczony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, ze Google LLC posiada siedziba w USA i wykorzystuje infrastrukture techniczna znajdujaca sie w USA, przystapil do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiedzy USA a Komisja Europejska ta ostatnia stwierdzila odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiebiorstw posiadajacych certyfikat Privacy Shield.

Mozesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczacych korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak rowniez przetwarzaniu tych danych przez Google, instalujac wtyczke do przegladarki znajdujaca sie pod nastepujacym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jezeli jeste? zainteresowany szczegolami zwiazanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachecam do zapoznania sie z wyja?nieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawien plikow cookies dostepnych z poziomu naszej strony mozesz zadecydowac, czy wyrazasz zgode na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Szczegolowe informacje dotyczace ustawien plikow dla poszczegolnych przegladarek znajdziesz ponizej.

 • Jezeli uzywasz przegladarki Google Chrome, to ustawienia dotyczace cookies mozesz zmienic tutaj.
 • Jezeli uzywasz przegladarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczace cookies mozesz zmienic tutaj.
 • Jezeli uzywasz przegladarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczace cookies mozesz zmienic tutaj.
 • Jezeli uzywasz przegladarki Opera, to ustawienia dotyczace cookies mozesz zmienic tutaj.
 • Jezeli uzywasz przegladarki Safari, to ustawienia dotyczace cookies mozesz zmienic tutaj.

 

Narzedzia spoleczno?ciowe. Na naszej stronie uzywane sa wtyczki i inne narzedzia spoleczno?ciowe udostepniane przez serwisy spoleczno?ciowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wy?wietlajac nasza strone internetowa, zawierajaca taka wtyczke, Twoja przegladarka nawiaze bezpo?rednie polaczenie z serwerami administratorow serwisow spoleczno?ciowych (uslugodawcow). Zawarto?c wtyczki jest przekazywana przez danego uslugodawce bezpo?rednio do Twojej przegladarki i integrowana ze strona. Dzieki tej integracji uslugodawcy otrzymuja informacje, ze Twoja przegladarka wy?wietlila nasza strone, nawet je?li nie posiadasz profilu u danego uslugodawcy czy nie jeste? u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoja przegladarke przesylana bezpo?rednio do serwera danego uslugodawcy (niektore serwery znajduja sie w USA) i tam przechowywana.

Je?li zalogowale? sie do jednego z serwisow spoleczno?ciowych, to uslugodawca ten bedzie mogl bezpo?rednio przyporzadkowac wizyte na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie spoleczno?ciowym.

Je?li uzyjesz danej wtyczki, np. kilkajac w przycisk Lubie to lub Udostepnij, to odpowiednia informacja zostanie rowniez przeslana bezpo?rednio na serwer danego uslugodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostana opublikowane w danym serwisie spoleczno?ciowym i ukaza sie osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez uslugodawcow, jak rowniez mozliwo?c kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i mozliwo?c dokonania ustawien zapewniajacych ochrone Twojej prywatno?ci zostaly opisane w polityce prywatno?ci poszczegolnych uslugodawcow.

Je?li nie chcesz, aby serwisy spoleczno?ciowe przyporzadkowywaly dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpo?rednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizyta na naszej stronie musisz sie wylogowac z tego serwisu. Mozesz rowniez calkowicie uniemozliwic zaladowanie na stronie wtyczek stosujac odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przegladarki, np. blokowanie skryptow.

Wideo i audio. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane sa pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAdotyczace uslugi YouTube. Pliki cookies ladowane sa dopiero przy odtwarzaniu wideo.. Jezeli nie godzisz sie na ich zaladowanie, powstrzymaj sie przed odtwarzaniem wideo lub audio.

Odtwarzajac wideo lub audio, Google lub SoundCloud otrzymuje o tym informacje, nawet je?li nie posiadasz profilu Google lub SoundCloud, lub nie jeste? akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoja przegladarke przesylana bezpo?rednio do serwera danego uslugodawcy (niektore serwery znajduja sie w USA) i tam przechowywana.

Je?li zalogowale? sie do serwisu Google, to uslugodawca ten bedzie mogl bezpo?rednio przyporzadkowac odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez uslugodawce, jak rowniez mozliwo?c kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i mozliwo?c dokonania ustawien zapewniajacych ochrone Twojej prywatno?ci zostaly opisane w polityce prywatno?ci Google.

Je?li nie chcesz, aby Google przyporzadkowywal dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpo?rednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizyta na mojej stronie musisz sie wylogowac z tego serwisu. Mozesz rowniez calkowicie uniemozliwic zaladowanie na stronie wtyczek stosujac odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przegladarki, np. blokowanie skryptow.

Zachecam Cie do zapoznania sie ze szczegolami polityki prywatno?ci Google (https://policies.google.com/privacy) oraz SoundCloud (https://soundcloud.com/pages/privacy).

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiaze sie z przesylaniem zapytan do serwera, na ktorym przechowywana jest strona. Kazde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmuja m.in. Twoj adres IP, date i czas serwera, informacje o przegladarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane sa na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie sa kojarzone z konkretnymi osobami korzystajacymi ze strony i nie sa wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowia wylacznie material pomocniczy sluzacy do administrowania strona, a ich zawarto?c nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowaznionymi do administrowania serwerem.

 

Odkrywaj i inspiruj się ...
2011 © Copyright www.Motofrik.pl

[Regulamin] [Polityka Prywatności] [Reklama] [Kontakt] [O nas i Relacje Inwestorskie]

Wszelkie treści w serwisie są generowane przez użytkownikow i właściciel portalu. MotoFrik.pl nie bierze za nie odpowiedzialności.
>